Андрейчук В. С. Інформаційні технології прогнозування в системі забезпечення національної безпеки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100123

Здобувач

Спеціальність

  • 25.00.02 - Механізми державного управління

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.810.01

Національна академія державного управління при Президентові України

Анотація

У дисертаційній роботі узагальнено науково-теоретичні засади, визначено напрями і вироблено відповідні пропозиції щодо використання інформаційних технологій прогнозування (ІТП) в системі забезпечення національної безпеки (СЗНБ). Сформульовано визначення таких базових понять, як «інформаційні технології прогнозування в системі забезпечення національної безпеки» та «інформаційні технології прогнозування в системі державного управління»; проаналізовано організаційно-правові та інституційні засади використання ІТП як складників СЗНБ України; удосконалено типологізацію інформаційних технологій прогнозування шляхом доповнення критеріїв прогнозування за складовими СЗНБ та виділення 14 видів (трьох типів) сучасних ІТ. Розроблено інформаційну технологію прогнозування суспільно-політичних процесів на прикладі передбачення електоральних намірів в Україні; узагальнено застосування зарубіжного досвіду в цій сфері до українських реалій з метою використання ІТП в СЗНБ; розкрито взаємозв’язок інформаційних технологій прогнозування і технологій інформаційної безпеки як складових механізму забезпечення національної безпеки. Розроблено формулу для оцінювання ефективності СЗНБ; визначено напрями підвищення ефективності використання ІТП в СЗНБ; наведено низку пропозицій щодо поліпшення механізмів прогнозування у сфері національної безпеки.

Файли

Схожі дисертації