Красноборова М. П. Спільні слідчі групи: адміністративно-правовий та організаційний аспекти діяльності

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100127

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

17-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.142.02

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Анотація

Дисертація є одним із перших комплексних досліджень, присвячених адміністративно-правовому та організаційному аспектам діяльності спільних слідчих груп у рамках міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. У дослідженні проаналізовано наявні трактування поняття спільної слідчої групи та запропоновано визначення спільної слідчої групи. За результатами проведеного дослідження зроблено низку висновків, які можуть бути використанні у практичній роботі щодо створення та діяльності спільних слідчих груп у рамках міжнародного співробітництва під час кримінального провадження для проведення спільних розслідувань транскордонних злочинів.

Файли

Схожі дисертації