Лаврик В. В. Інструментальна система аналізу задач механіки еластомерів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100150

Здобувач

Спеціальність

  • 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 17.051.06

Запорізький національний університет

Анотація

Широке застосування в машинобудуванні та будівництві еластомерних та композиційних матеріалів робить актуальною задачу автоматизації дослідження їх напружено-деформованого стану. В дисертаційній роботі запропоновано математичну модель конструкції зі слабкостисливих матеріалів, застосування якої дозволяє формально описувати не тільки саму задачу, а й схему її чисельного розрахунку. Розроблено проблемно-орієнтовану мову OML для опису математичних моделей та схем чисельного розв’язання задач механіки еластомерів. Створено інструментальну систему, яка дозволяє із застосуванням моментної схеми скінченного елементу виконувати чисельний аналіз широких класів задач механіки еластомірів. Розроблено спеціальний тип тетраїдального скінченного елементу. Виконано розв’язання низки відповідних задач.

Файли

Схожі дисертації