Кочин Т. М. Застосування аудиторських процедур для встановлення якості фінансової звітності

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100158

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 14.052.01

Державний університет "Житомирська політехніка"

Анотація

В дисертації розвиваються проблеми та напрями розвитку аудиторських процедур для встановлення якості фінансової звітності. В результаті дослідження. Розроблено модель якості фінансової звітності як об’єкт аудиту. Відповідно до зазначеної моделі змінюється змістовне наповнення завдань аудиту та є потреба в трансформації його методології. Здійснено оцінку впливу наслідків неякісної фінансової звітності та результатів їх аудиту на ринки цінних паперів через вивчення корпоративних скандалів в Україна та світі. Ідентифіковано організаційні та ієрархічні взаємозв’язки, а також визначено функціональне значення в системі забезпечення якості аудиторської діяльності суб’єктів регулювання аудиторської діяльності в Україні. Обґрунтовано залежність можливості суб’єкту аудиторської діяльності в повній мірі оцінити якість фінансової звітності замовника як основи формування якісного інформаційного ресурсу. Обґрунтовано, що аудиторський висновок виступає складовою інформаційного ресурсу, що використовують зацікавленні особи для прийняття відповідних рішень. Розроблено механізм застосування аудиторських процедур для оцінки якості фінансової звітності

Файли

Схожі дисертації