Баран А. В. Межі буття і дії позитивного права: теоретико-правовий аспект

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100159

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 35.052.19

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

У дисертації вперше у вітчизняній юридичній науці досліджено практичне значення верхньої і нижньої межі позитивного права при формуванні правових норм і їх реалізації. Розкрито такі важливі атрибути ментального права, як стабільність права і ступінь вмісту природних норм у позитивному праві. Доведено позитивну роль консервативності ментального права та імплементації природних норм у позитивне право, що підвищує якість та зменшує вплив на встановлені межі. Визначено компоненти методологічної історії, які впливають на встановлення меж буття і дії позитивного права: методологічні установки, корекція методів і методик, методологічні уроки, методологічні висновки. Удосконалено наукові дослідження попередників з питань наукового значення теорії верховенства права у правовій державі для встановлення меж позитивного права. Розвинуто положення щодо позитивного права. Наголошено, що конкретні межі буття та дії позитивного права визначає конституція, вона встановлює субординацію та ієрархію у праві, які впорядковують правову систему. Дисертація має практичне значення для розв’язання проблем теорії держави і права та інших теоретико-правових наук.

Файли

Схожі дисертації