Скороходов М. Ю. Особливості довговічності при зберіганні насіння малопоширених форм пшениці

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100160

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.05 - Селекція і насінництво

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 64.366.01

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України

Анотація

Об’єкт дослідження: біологічні основи довговічності насіння сільськогосподарських культур. Мета дослідження: встановити закономірності прояву довговічності насіння малопоширених видів і форм пшениці у зв′язку з його довгостроковим зберіганням. Методи дослідження: загальнонаукові, лабораторні, вимірювальний, біохімічний, статистичні. Новизна полягає у вирішенні важливого наукового питання подовження довговічності насіння малопоширених видів і форм пшениці при його зберіганні. Уперше встановлено роль лусок у довговічності насіння плівчастих видів пшениці, яка полягає у впливі наявності лусок на витривалість до прискореного старіння та проморожування за -20 оС, отже на довговічність насіння. Установлено порівняльну реакцію насіння конкретних зразків малопоширених видів і форм пшениці на різні режими прискореного старіння та на проморожування за температури -20 оС. Установлено зв′язок між антиоксидантною активністю насіння та його довговічністю за різних режимів прискореного старіння та в умовах проморожування. Результати: на основі проведених досліджень упродовж 2015-2018 рр. встановлено залежність довговічності насіння плівчастих видів пшениці від наявності лусок; можливість діагностувати довговічність насіння за вихідним рівнем антиоксидантної активності; оптимальну вологість насіння при зберіганні; визначено сферу застосування кожного з двох методів прискореного старіння. Ступінь впровадження: посів і закладка на довгострокове зберігання насіння плівчастих видів пшениці, звільненого від лусок, висушеного до вологості 5-6% впроваджено у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, на Устимівській дослідній станції рослинництва Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН; діагностування довговічності насіння за вихідним рівнем антиоксидантної активності – у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. Насіння плівчастих видів пшениці, збережене на основі встановлених закономірностей, використовується у навчальному процесі в Уманському національному університеті садівництва. Сфера впровадження: Одержані результати досліджень рекомендується використовувати у Національному сховищі зразків генофонду рослин України Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН, Дублетному сховищі Устимівської дослідної станції рослинництва, у селекційних і наукових установах при збереженні насіння зразків зернових культур, а також у навчальних програмах вищих і середніх навчальних закладів

Файли

Схожі дисертації