Новаковська В. Ю. Вплив мультиензимної композиції целюлозолітичних та амілолітичних ферментів на засвоєння вуглеводів в організмі свиней.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100183

Здобувач

Спеціальність

  • 06.02.02 - Годівля тварин і технологія кормів

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 27.821.01

Білоцерківський національний аграрний університет

Анотація

У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал з вивчення вуглеводного складу зерносумішей після дії різних доз ензимних композицій целюлази та амілази в умовах in vitro. Встановлено коефіцієнти основних поживних речовин та вуглеводів, баланси Нітрогену і Фосфору в організмі свиней за згодовування целюлозолітичних і амілолітичних ензимів у зерновому раціоні, визначено оптимальну дозу. Розроблено нову ферментну целюлозоамілолітичну кормову добавку, проведено оцінку її впливу на відгодівельних та забійних якостей, проаналізовано фізико-хімічні показники м'язової тканини, функціональний стан внутрішніх органів, морфологічний та біохімічний стан крові молодняку свиней. Встановлено найефективнішу дозу ензимів – 5 г целюлази і 1 г амілази на 1 кг корму.

Файли

Схожі дисертації