Литвин В. В. Обґрунтування раціональних параметрів експресного режиму руху на міських автобусних маршрутах

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100008

Здобувач

Спеціальність

  • 05.22.01 - Транспортні системи

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 64.089.03

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Анотація

У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання щодо обґрунтування раціональних параметрів експресного режиму руху на міських автобусних маршрутах. Результати роботи мають важливе значення для організації транспортних процесів та уможливлюють підвищення ефективності рішень щодо планування транспортного обслуговування пасажирів шляхом вибору раціональних параметрів режимів руху. Цей захід дозволяє скоротити витрати часу пасажирів на пересування, підвищити ступінь використання транспортних засобів, сприяє суттєвому скороченню витрат на паливо та зниженню кількості шкідливих викидів в атмосферу міста. Аналіз існуючих методів та підходів до організації експресного режиму руху автобусів у міському сполученні дозволив встановити, що вони не в повній мірі враховують зацікавленості усіх учасників перевізного процесу або мають вузьку область застосування. Саме ці факти суттєво обмежують широке впровадження експресного режиму, незважаючи на його значний потенціал щодо підвищення ефективності міських пасажирських перевезень. Розроблена модель оцінки енергоресурсної ефективності роботи автобусів враховує вплив їхнього режиму руху. Встановлено, що витрати палива на маршруті в залежності від кількості зупиночних пунктів на 1 км маршруту змінюються за лінійною залежністю. Виявлено, що запровадження експресного сполучення на маршрутах дозволить підвищити енергоресурсну ефективність на 20-40%. Встановлено умови доцільності впровадження експресного режиму руху автобусів на міських маршрутах виходячи з параметрів пасажиропотоку. Для кількісного обґрунтування доцільності організації відповідних режимів руху на окремих маршрутах запропоновано нормовані коефіцієнти змінюваності пасажирів та нерівномірності пасажиропотоку за ділянками маршруту. Обґрунтована структура критеріїв та система обмежень при впровадженні експресного режиму руху автобусів враховує інтереси перевізника та пасажирів з позиції підвищення провізної здатності маршруту та зменшення загальних витрат пасажирів на пересування. Розроблений метод формування переліку зупинних пунктів, що мають обслуговуватись автобусами, які працюють у експресному режимі руху, враховує нерівномірність пасажиропотоку та відповідно інтервалів руху автобусів протягом доби. Розроблена методика розрахунку техніко-експлуатаційних показників роботи автобусів при впровадженні експресного режиму руху враховує перерозподіл пасажирських кореспонденцій між звичайним та експресним режимами руху на підставі формалізації витрат часу на поїздку пасажирів залежно від переліку зупинних пунктів експресного маршруту та кількості автобусів, що працюють на маршрутах. Запропонований комплексний показник оцінки ефективності застосування експресного режиму руху на міських маршрутах дає змогу обирати раціональні параметри перевізного процесу виходячи з величини транспортної роботи, рівня заповнення автобусів та витрат часу пасажирів на пересування. Розроблений метод визначення раціональних параметрів експресного режиму руху на міських автобусних маршрутах виходячи з економічних, соціальних та екологічних показників ефективності перевізного процесу враховує динамічний розподіл пасажирських кореспонденцій між звичайним та експресним маршрутом залежно від кількості автобусів і переліку зупиночних пунктів експресного маршруту. Розроблений метод оцінки впливу режиму руху міських автобусів на закономірності формування попиту на перевезення враховує технологічні особливості перевізного процесу пасажирів, та дозволяє встановити взаємозв’язок між величиною тарифу та режимом руху автобусів, як функцією від кількості зупиночних пунктів на маршруті.

Файли

Схожі дисертації