Шипоша В. А. Механізм управління розвитком бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100013

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

28-09-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 11.151.01

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних положень, науково-методичних підходів і розробленню практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму формування та управління розвитком бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів України. Уточнено суть і зміст термінів «бізнес-інтегрована структура», «розвиток бізнес-інтегрованої структури», «механізм управління розвитком бізнес-інтегрованої структури». Проаналізовано й узагальнено міжнародний досвід розвитку кластерних структур і надано пропозиції щодо його можливого застосування у промислових регіонах України. На підставі узагальнення здійснених досліджень, аналітичних матеріалів дослідницьких і консалтингових компаній, агентств регіонального розвитку, аналізу статистичних даних виявлено основні перешкоди, які стримують ефективний економічний розвиток східних регіонів України. Проаналізовано стратегічні документи щодо соціально-економічного розвитку Донецької та Луганської областей у частині створення кластерних об’єднань. Визначено методичні засади логістичного забезпечення управління розвитком бізнес-інтегрованих структур. Запропоновано та апробовано комплексний підхід до оцінювання ефективності кластерних утворень. Надано пропозиції щодо нормативно-правового регулювання розвитку кластерних структур в економіці України. Обґрунтовано концептуальний підхід до формування кластера як елемента інноваційної інфраструктури промислових регіонів на засадах смарт-спеціалізації. Удосконалено організаційно-економічний механізм функціонування бізнес-інтегрованих структур і запропоновано алгоритм його реалізації на прикладі східних регіонів України. Ключові слова: національна економіка, регіональна економіка, бізнес-інтегрована структура, кластер, показники оцінювання, прогнозування, стратегії регіонального розвитку, правові засади, логістичне забезпечення, концептуальний підхід, організаційно-економічний механізм, алгоритм реалізації механізму, синергетичний ефект.

Файли

Схожі дисертації