Браславець О. Ю. Державне регулювання економічними інтересами учасників податкового процесу в національному господарстві

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100018

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.889.01

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Анотація

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання, що виявляється у необхідності й важливості державного регулювання економічними інтересами учасників податкового процесу насамперед стосовно платників податків, які є виразником інтересів нації. Визначено співвідношення різних економічних інтересів у суспільстві та визначено первинну роль економічних інтересів платників податків стосовно групових, суспільних та державних (публічних) інтересів. Дослідження містить авторське бачення організаційно-економічної сутності податкового процесу, його внутрішньої структури та ієрархічності. Наводиться авторська концепція співвідношення інтересів учасників податкового процесу, яка дозволяє виявити головні напрямки та інструменти їхнього регулювання. Дані пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного механізму оподаткування доходів фізичних осіб. Запропоновано шляхи вдосконалення організаційного механізму оподаткування як складової частини державного регулювання економічними інтересами учасників податкового процесу.

Файли

Схожі дисертації