Костюк С. А. Технологічне забезпечення підвищення працездатності пальців сферичних шарнірів статико-імпульсною обробкою

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100019

Здобувач

Спеціальність

  • 05.02.08 - Технологія машинобудування

21-12-2021

Спеціалізована вчена рада

К 58.052.03

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Анотація

У дисертації вирішено науково-прикладну задачу підвищення працездатності пальців сферичних шарнірів статико-імпульсною обробкою. Розроблено теоретичні передумови та проведено ряд експериментальних досліджень, на основі яких запропоновано спосіб біполярного статико-імпульсного зміцнення зовнішніх неповних сферичних та циліндричних поверхонь тіл обертання. Проведено обґрунтування та вибір конструктивно-технологічних параметрів устаткування для статико-імпульсної обробки. Розглянуто вплив технологічних параметрів на величину подачі деформуючого інструмента та побудовано математичні залежності для визначення режимів обробки з врахуванням коефіцієнта перекриття пластичних відбитків. Запропоновано конструкцію генератора механічних імпульсів біполярної дії та проведено розрахунки конструктивно-технологічних параметрів устаткування. Розглянуто цикл роботи генератора механічних імпульсів та побудовано математичну модель його роботи. Розглянуто вплив параметрів процесу статико-імпульсного зміцнення на формування мікропрофілю поверхні. Запропоновано технологічне устаткування і технологію виготовлення деталі типу «палець СШ». Для біполярної статико-імпульсної обробки зовнішніх неповних сферичних та циліндричних поверхонь запропоновано машину модульної конструкції з числовим програмним керуванням.

Файли

Схожі дисертації