Висоцька М. В. ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОЇ ЕНЕРГІЇ ХОЛОДНОЇ ВОДИ ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ПОВІТРЯ

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100033

Здобувач

Спеціальність

  • 05.23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.056.07

Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Висоцька М.В. Теплохолодопостачання на основі трансформації інтегрованої енергії холодної води та вентиляційного повітря. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 – Вентиляція, освітлення та теплопостачання. – Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, 2021 р. Робота присвячена удосконаленню енергозберігаючих технологій систем теплохолодопостачання на основі інтегрованої енергії низькотемпературних джерел. Розроблено нову теплонасосну систему теплохлапостачання на основі інтегрованої енергії холодної води та повітряних потоків з пневмогідравлічною стабілізацією трансформаторних процесів (пат. № 109848). В результаті аналітичного дослідження запропонованої системи встановлено модифіковану залежність дійсного коефіцієнта перетворення, що містить вихідні дані та режимні параметри, які дозволяють проводити пошук раціональних умов високоефективної трансформації та споживання енергії в системах теплопостачання. Ключеві слова: тепловий насос, коефіцієнт перетворення, системи теплопостачання, низькотемпературні джерела, ентальпія, витрата палива, показники енергетичної ефективності.

Файли

Схожі дисертації