Ісаєнко О. М. Постать гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного в історіографії

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100037

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.01

Запорізький національний університет

Анотація

У дисертації проведено комплексне дослідження поглядів на постать гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного представників української, польської та російської історичної науки, а також, поодиноких звернень до образу українського гетьмана європейськими та американськими дослідниками. Введено в історіографічний обіг низку праць, що складають перехідну ланку від джерел до історичних творів та раніше не розглядалися в якості історіографічних джерел вивчення постаті П. Сагайдачного. Запропоновано періодизацію історіографії постаті українського гетьмана, яка наближена до вітчизняної загальної періодизації, адже саме українські історики виявили найзначніший інтерес до особистості Петра Конашевича. Запропоновано гіпотезу щодо зближення поглядів сучасної української, польської та частини російської історіографії на підґрунті вивчення націетворчої, державницької діяльності гетьмана.

Файли

Схожі дисертації