Корбецький М. Б. Впровадження механізму державно-приватного партнерства у сфері житлового будівництва в Україні в контексті світового досвіду

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100073

Здобувач

Спеціальність

  • 25.00.02 - Механізми державного управління

21-12-2021

Спеціалізована вчена рада

К 14.052.03

Державний університет "Житомирська політехніка"

Анотація

У дисертації досліджені теоретичні і прикладі засади впровадження механізму державно-приватного партнерства у сфері житлового будівництва в Україні в контексті світового досвіду. Систематизовано сучасні науково-теоретичні і практичні підходи до розуміння сутності державно-приватного партнерства та складових елементів даного феномену, визначені моделі ДПП, що орієнтовані на проекти з будівництва житла. Проаналізовано існуючі на сьогодні теоретичні та практичні підходи до розуміння поняття “державно-приватне партнерство”, що дозволило виділити основні теоретико-методологічні підходи до формулювання дефініції державно-приватного партнерства. З урахуванням цього у роботі обґрунтовано підхід до інтерпретації досліджуваного поняття у вузькому значенні, що засноване на виділенні певних комплексів стійких характеристик (умов) в якості критеріїв, завдяки яким певна форма економічного співробітництва держави і приватного сектору може бути ідентифікована саме як ДПП. У роботі визначені й охарактеризовані найбільш поширені моделі (форми) механізму державно-приватне партнерства, що втілюють практичний вияв державно-управлінського впливу на розвиток базової інфраструктури, у тому числі, у сфері житлового будівництва. Проведено аналіз основних підходів до класифікації моделей державно-приватного партнерства та визначені чіткі критерії за якими такі моделі диференціюються.

Файли

Схожі дисертації