Озерянська С. І. Правове забезпечення обмеження монополізму в господарській діяльності

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100081

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.04 - Господарське право; господарсько-процесуальне право

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

К 26.142.01

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Анотація

Озеранська С. І. Правове забезпечення обмеження монополізму в господарській діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. – ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». – Київ, 2021. Економічна конкуренція забезпечує становлення і функціонування здорового ринкового середовища. Запровадження і захист конкурентних відносин є одним з державних пріоритетів. Господарсько-правове забезпечення обмеження монополізму в господарській діяльності має бути спрямоване, як правило, взагалі, а проти монопольного захоплення великими монополіями ринку певного товару, реалізації послуг. Це забезпечення повинне також вирішувати проблеми монопольної змови, монополії цін, проблеми поглинання монополістами слабших конкурентів. Правове забезпечення (нормативна модель) обмеження монополізму в господарській діяльності має бути систематизованим, достатнім та внутрішньо узгодженим. Ефективність нормативної моделі обмеження монополізму може бути виміряна ступенем сприятливості ринкового становища для суб’єктів господарювання, наявності достатнього правового поля для прийняття рішень з питань розвитку і захисту економічної конкуренції, зокрема, демонополізації економіки, антимонопольного регулювання, контролю за узгодженими діями, концентрацією; ефективністю контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; захисту інтересів суб’єктів господарювання, груп суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень. Механізм правового забезпечення обмеження монополізму повинен передбачати також і організаційно-структурні засоби реалізації вищезгаданої нормативної моделі. Розгляд зазначених складових механізму правового забезпечення обмеження монополізму дає змогу їх не тільки систематизувати, а й виявити достатність правового регулювання їх діяльності, пов’язати положення відповідних нормативно-правових актів з метою підвищення рівня їх узгодженості, а отже, й ефективності. Ключові слова: економічна конкуренція, здорове ринкове середовище, захист конкурентних відносин, господарсько-правове забезпечення, механізм правового забезпечення обмеження монополізму, організаційно-структурні засоби реалізації нормативної моделі.

Файли

Схожі дисертації