Мінакова Є. В. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100107

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

15-05-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 08.727.04

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертація присвячена комплексному та об’єктивному теоретико-правовому обґрунтуванню змісту контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні та визначенню шляхів підвищення його ефективності. Удосконалено поняття «контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування». Запропоновано класифікувати види контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування за різними критеріями. Проаналізовано правове забезпечення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та охарактеризовано його як фрагментарне і несистемне. Досліджено форми і методи контролю за діяльністю муніципальних органів в зарубіжних країнах з урахуванням форм держави, типів правової системи, моделей місцевого самоврядування. Доведено, що державний контроль в умовах децентралізації влади є необхідним у контексті дотримання законності і верховенства права, але має бути мінімальним і домірним. Запропоновано утворити інститут префекта як єдиний державний орган, що здійснюватиме контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування, а не розподіляти повноваження контрою між різними, непов’язаними між собою державними інституціями. Удосконалено поняття «громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування». Дістали подальшого розвитку його ознаки, мета, завдання. Запропоновано до найбільш дієвих форм громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування пропонується віднести: громадські слухання, громадську експертизу, громадський моніторинг, діяльність громадських рад, місцеві ініціативи, громадський медіа контроль. Встановлено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволить активізувати громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування.

Файли

Схожі дисертації