Князюк О. Г. Адміністративні послуги в діяльності сервісних центрів МВС України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100126

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

26-11-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 64.700.01

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено визначенню поняття, видів та особливостей надання адміністративних послуг сервісними центрами МВС України. У дослідженні викладено сучасний погляд на розуміння змісту адміністративної послуги як предмета діяльності сервісних центрів МВС України як комплексної юридичної категорії з дуалістичною природою, що використовується для позначення соціально-корисної діяльності спеціалізованих суб’єктів, яка здійснюється з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом втілення результату владних повноважень сервісних центрів МВС України та забезпечення умов, необхідних для реалізації процедур надання таких послуг. Визначено та проаналізовано ознаки, які характеризують адміністративні послуги як предмет діяльності сервісних центрів МВС України. З’ясовано місце сервісних центрів МВС України в системі суб’єктів надання адміністративних послуг. Окреслено правові засади та принципи надання адміністративних послуг сервісними центрами МВС України, та місце серед них норм адміністративного законодавства.

Файли

Схожі дисертації