Похилько Ю. М. Біологічні властивості виділених з травного тракту кролів бактерій роду Lactobacillus, перспективних для створення пробіотичних препаратів.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0423U100003

Здобувач

Спеціальність

  • 03.00.20 - Біотехнологія

22-12-2022

Спеціалізована вчена рада

Д 27.821.01

Білоцерківський національний аграрний університет

Анотація

У дисертаційній роботі представлено науково-теоретичне обґрунтування використання пробіотичної кормової добавки на основі штаму молочнокислих бактерій, виділеного з травного тракту кролів та селекціонованого за низкою біологічних ознак. Представлені результати досліджень ефективності застосування штаму L. rhamnosus 13/2 у кролівництві та технологічну схему отримання пробіотичної кормової добавки на основі селекціонованого штаму молочнокислих бактерій. Викладені результати мікробіологічного аналізу складу мікробіоти шлунково-кишкового тракту кролів за основних типів годівлі. Встановлено, що молочнокислі бактерії є значною часткою облігатної мікробіоти кішківника кролів незалежно від типу годівлі. Виділено та досліджено 250 ізолятів бактерій роду Lactobacillus. На основі скринінгу, за комплексом біологічних властивостей відібрано штам Lactobacillus sp. 13/2 , ідентифікований як L. rhamnosus.

Файли

Схожі дисертації