Столбовий В. М. Службові правовідносини у сфері національної безпеки України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100004

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

21-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.07

Запорізький національний університет

Анотація

Дисертацію присвячено аналізу службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Визначено поняття, правову природу та ознаки службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Виділено критерії та здійснено класифікацію елементів і піделементів службових правовідносин у сфері національної безпеки України, розкрито їх взаємозв’язок. Узагальнено принципи адміністративно-правового забезпечення службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Проведено історико-правовий огляд становлення й розвитку службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Визначено сутність та елементи службових правовідносин у сфері національної безпеки України, обґрунтовано їх підгалузевий характер, визначено роль і місце в системі адміністративного права.

Файли

Схожі дисертації