Бояринцева М. А. Діяльність адміністративного суду в умовах імплементації європейських принципів судочинства в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100006

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.07

Запорізький національний університет

Анотація

У роботі на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел обґрунтовано концептуальну модель регламентації діяльності адміністративного суду в умовах реалізації євроінтеграційних процесів в України, виокремлено проблеми її нормативного закріплення та практичної реалізації, а також сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері і практики його застосування.

Файли

Схожі дисертації