Золотухіна Л. О. Публічний інтерес як адміністративно-правова категорія

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100008

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.07

Запорізький національний університет

Анотація

У роботі на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел обґрунтовано концептуальну модель визначення публічного інтересу як базової адміністративно-правової категорії, виокремлено проблеми її нормативного закріплення та практичної реалізації, а також сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного й перспективного законодавства в цій сфері та практики його застосування.

Файли

Схожі дисертації