Шевченко А. М. Паразитичні комахи великої рогатої худоби (поширення та розробка засобів боротьби і профілактики)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100012

Здобувач

Спеціальність

  • 16.00.11 - Паразитологія, гельмінтологія

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 35.826.03

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вивченню поширення паразитичних комах великої рогатої худоби у господарствах Київської та Рівненської областей України,особливостей їх паразитування у великої рогатої худоби у стійловий і випасний періоди та розробці і всебічній апробації інсектицидних препаратів для використання у практиці ветеринарної медицини. За результатами досліджень встановлені поширення та сезонна динаміка бовікольозу, що викликаний видом Bovicola bovis та особливості клінічної патології у великої рогатої худоби різного віку, а також визначено місця локалізації волосоїдів (B. bovis) та зоофільних мух родини Muscidae на шкірі дійних корів і телят. Визначено вплив B. bovis на показники якості молока та продуктивність дійних корів, а також морфологічні та біохімічні показники і прирости маси тіла телят. Досліджено добову динаміку нападу на дійних корів зоофільних мух за літньо-табірного утримання та у тваринницьких приміщеннях. Встановлено видову належність та домінування зоофільних мух у тваринницьких приміщеннях і на пасовищах. Запропоновано метод обліку чисельності кровосисних двокрилих комах на тварині за допомогою їх фотофіксації та підрахунку на моніторі комп’ютера. Розроблено рецептуру, всебічно досліджено та впроваджено у виробництво для ветеринарного ринку інсектицидні препарати«Ектосантм», «Ектосан-плюстм» та «Ектосан-пудратм» для захисту великої рогатої худоби від постійних і тимчасових комах, які ведуть паразитичний спосіб живлення. Створено препарат із вираженою атрактантною дією «Мухо-Мортм» для використання проти зоофільних мух у тваринницьких і господарських приміщеннях.

Файли

Схожі дисертації