Мокляк В. М. Розвиток автономії в університетах України (ХІХ – початок ХХ століття)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100013

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 44.053.03

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

У дисертації досліджено становлення й розвиток автономії в університетах України (ХІХ – початку ХХ ст.) як конструктивний, цілеспрямований, поетапний, але водночас непослідовний, фрагментарний і суперечливий процес з погляду сучасних методологічних позицій, аксіологічного, системного, структурного, комплексного, функціонального, логічного, конкретно-історичного, персонологічного, синергетичного, цивілізаційного підходів. Ураховуючи авторські критерії, розроблено й обґрунтовано періодизацію процесу розвитку автономії в університетах України у визначених хронологічних межах (І – 1802–1834 рр. – перспективно-констатувальний у розвитку автономії; ІІ – 1834–1861 рр. – обмеження автономії у зв’язку з неоднозначним ставленням владних структур, освітніх і громадських діячів до автономізації університетів; ІІІ – 1861–1882 рр. – відновлення й подальшого розвитку автономії на основі вітчизняних здобутків і досягнень європейських університетів; IV – 1882–1917 рр. – аналітико-пошуковий в університетській автономії у зв’язку зі зміною місії і завдань університету). Визначено передумови, чинники, закономірності, суперечності й провідні тенденції розвитку автономії в університетах України ХІХ – початку ХХ ст.; проаналізовано відображення автономії в законодавчих документах Міністерства народної освіти, схарактеризовано університетські статути. Окреслено шляхи впровадження автономії в закладах вищої освіти України в сучасних умовах.

Файли

Схожі дисертації