Книш С. В. Адміністративно-правові відносини у сфері охорони здоров’я в Україні.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100036

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 58.082.04

Тернопільський національний економічний університет

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я в Україні. Розкрито сутність адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я. Виявлено проблеми та уточнено критерії розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у сфері охорони здоров’я в Україні. Визначено основні підходи до класифікації адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я в Україні за напрямом їх розвитку. Охарактеризовано сучасний стан адміністративно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я в Україні. Охарактеризовано елементний склад структури адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я та розглянуто можливість його використання в Україні. Визначено перспективи модернізації державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні на законодавчому та організаційному рівнях у контексті європейської інтеграції.

Файли

Схожі дисертації