Хмельовський В. С. Науково-технічне забезпечення інтенсифікації приготування і роздавання кормів рогатій худобі

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100056

Здобувач

Спеціальність

  • 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.004.06

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація

Дисертація присвячена інтенсифікації приготування і роздавання кормів рогатій худобі і технічному забезпеченню механізації годівлі тварин, залежно від кількості поголів'я. Обґрунтовано технологію заготівлі грубих кормів з використанням преспідбирачів з можливістю подрібнення та приготування кормових сумішок. Розроблена методика визначення найбільш раціонального набору машин та обладнання для приготування та роздавання кормів рогатій худобі з врахуванням коефіцієнта якості кормової суміші. Приведено аналітичні дослідження технічного забезпечення при годівлі тварин за зміщеним графіком та обґрунтовано ймовірність виконання процесу. Встановлено, що для забезпечення механізації годівлі рогатої худоби доцільним є використання мобільних комбінованих кормоприготувальних агрегатів. Обґрунтовано пріоритетність подачі кормів в порційні кормоприготувальні машини з врахуванням фізико-механічних характеристик кормових компонентів та технологічних особливостей приготування кормової суміші. Доведено, що кормоприготувальні агрегати з вертикальним розміщенням шнеково-ножового робочого органу забезпечують якісне подрібнення кормів, утворюючи гострі крайки для стимулювання м'язів рубця, а також високу рівномірність змішування (87–93 %) за 6–12 хв. Обґрунтовано раціональну конструкцію ротора, у вигляді двозахідного конусного шнека, встановленого широкою основою до низу, що дозволяє інтенсифікувати технологічний процес кормоприготувального агрегату. Одержані математичні моделі, які відображають залежність енергетичних та якісних показників процесу підготовки кормів від основних параметрів кормоприготувального агрегату. Реалізація результатів досліджень забезпечить підвищення коефіцієнта корисної дії машини та зниження питомої енергоємності процесу приготування кормів в 1,3–1,4 рази, при цьому вміст кормових часток заданого розміру підвищиться з 85 до 89 %, а рівномірність змішування збільшиться з 85 до 91 %. Економія від запропонованої машинної технології та вдосконалень кормоприготувального агрегату становитиме 2,67–3,44 кВт год/т.

Файли

Схожі дисертації