Філіпчук Н. О. Становлення і розвиток педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок ХХІ століття).

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100004

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.451.01

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України

Анотація

У дисертації вперше: цілісно досліджено процес становлення і розвитку педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст. Простежено ґенезу музейної справи в Україні на різних історичних етапах. З’ясовано особливості розвитку педагогічно-просвітницької діяльності музеїв української діаспори за кордоном. Обґрунтовано теоретичні засади розвитку музейної педагогіки як субдисципліни педагогічної науки. Виявлено основні напрями і зміст педагогічної взаємодії музею і освітніх закладів. Окреслено перспективи конструктивного використання надбань українських музейних інституцій і досягнень музейної педагогіки в сучасних соціокультурних умовах на концептуальному, законодавчо-регулятивному, організаційно-просвітницькому, особистісному рівнях. Створено науково-методичний супровід використання досягнень педагогічно-просвітницької діяльності музеїв у взаємодії із закладами освіти (навчальна програма, методичні рекомендації, практикум).

Файли

Схожі дисертації