Грінченко Ю. Л. Забезпечення стратегічного розвитку авіаційної галузі України в умовах відкритої економіки

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100007

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.11

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

У роботі запропоновано теоретико-методологічний підхід до онтології загальної сфери дискурсу «розвиток авіаційної галузі» в умовах «відкритого неба» та відкритої економіки. Розроблено концепцію інституційного регулювання високотехнологічних галузей із формуванням їх макроекономічного потенціалу. Сформовано методологію реалізації процедури превентивного оцінювання розвитку авіаційної галузі з визначенням якісних та кількісних показників для її основних економічних агентів (аеропортів, авіаційних перевізників і сервісно-виробничих підприємств). Розроблено системну модель розвитку авіаційної галузі України, яка заснована на процесі управління змінами в рамках контуру управління, враховує сучасні тренди впливу четвертої промислової революції (Industry 4.0) та екстерналій відкритої економіки. Визначено концептуальні засади розробки сценаріїв стратегічного розвитку авіаційної галузі шляхом побудови багатоваріантної галузевої екосистеми. Розроблено науково-практичний підхід до управління фінансово-економічною безпекою авіаційної галузі в умовах форс-мажорних обставин, зокрема впливу пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19). Сформовано організаційне забезпечення реалізації державного управління екосистемою авіаційної галузі на основі структурного об’єднання для створення клієнтської цінності.

Файли

Схожі дисертації