Сікора Я. -. Теоретичні і практичні основи підготовки тренерів праці до підтримуваної зайнятості в Польщі

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100012

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.451.01

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України

Анотація

У дисертації проаналізовано теоретичні і практичні основи підготовки тренерів праці до підтримуваної зайнятості в Польщі. Узагальнено сутнісні характеристики поняття праця людини як антропологічної категорії та проблеми професійної педагогіки і педагогіки праці; здійснено цілісний аналіз проблеми підтримуваної зайнятості як сфери діяльності тренера праці. Окреслено основні функції тренера праці, визначені його професійною діяльністю щодо підтримуваної зайнятості осіб з порушеннями інтелектуального розвитку; схарактеризовано компетентності тренера праці, пов’язані з професійною діяльністю щодо забезпечення підтримуваної зайнятості осіб з інтелектуальними порушеннями. Обґрунтовано й структуровано зміст професійно-педагогічної підготовки тренерів праці до потреб осіб з інтелектуальними порушеннями, що зумовлений специфікою реалізації 5-етапної моделі підтримуваної зайнятості. Здійснено фокус-дослідження проблеми працевлаштування осіб з легкими інтелектуальними порушеннями з метою дослідження особливостей адаптації виробничого середовища до потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості. Розроблено рекомендації щодо професійної підготовки і діяльності тренерів праці щодо можливостей підтримуваної зайнятості бенефіціарів, забезпечення соціальної адаптації осіб з інтелектуальними порушеннями.

Файли

Схожі дисертації