Тимрук-Скоропад К. А. Теоретико-методологічні засади легеневої реабілітації осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100031

Здобувач

Спеціальність

  • 24.00.03 - Фізична реабілітація

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 35.829.01

Львівський державний університет фізичної культури

Анотація

Об’єкт − реабілітація осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень; мета – теоретико-методологічне обґрунтування моделі легеневої реабілітації та її реалізація для збереження та поліпшення рівня функціонування осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень; методи − теоретичний аналіз і узагальнення, соціологічні, фізикальні, антропометричні, інструментальні, лабораторні, функціональні, педагогічні методи, методи математичної статистики; новизна − обґрунтовано та валідовано модель легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ; обґрунтовано та розроблено систему контролю за ефективністю програми легеневої реабілітації осіб із ХОЗЛ; результати – розроблено наукові положення щодо організаційної структури, нормативних основ та принципів упровадження освітнього компонента у програми легеневої реабілітації; запропоновано валідовану методику оцінювання рівня знань про хронічне обструктивне захворювання легень для українськомовних пацієнтів; доведено низький рівень знань про захворювання в українських пацієнтів із ХОЗЛ та запропоновано модель для прогнозування рівня грамотності пацієнта; запропоновано модель для прогнозування загального показника якості життя, пов’язаного зі здоров’ям у пацієнтів із ХОЗЛ; галузь – фізичне виховання та спорт.

Файли

Схожі дисертації