Лавриш Ю. Е. Дидактична система індивідуалізації навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей у технічних університетах

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100050

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.09 - Теорія навчання

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 44.053.03

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

У дисертації на основі аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури науково-педагогічної досліджено категоріальний дискурс понять «індивідуалізація» та «автономізація» і встановлено взаємозв’язки між ними. Схарактеризовано концепції українських науковців щодо дидактичного потенціалу цифрових освітніх технологій для підтримки індивідуалізованого навчання. Розроблено й експериментально перевірено дидактичну систему автономної індивідуалізації навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей у технічних університетах у єдності ціннісно-цільового, мотиваційно-діагностичного, змістово-технологічного, організаційно-процесуального та результативно-рефлексійного компонентів. Розроблено варіативну модель дидактичної системи автономної індивідуалізації навчання іноземних мов для змішаного та онлайн-викладання Визначено зміст компетентності індивідуального іншомовного вдосконалення, визначено критерії та рівні її сформованості. Розроблено методику діагностування та вимірювання рівнів сформованості компетентності індивідуального іншомовного вдосконалення. Запропоновано методичні рекомендації щодо імплементації дидактичної системи індивідуалізації навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей у технічних університетах.

Файли

Схожі дисертації