Стасюк О. О. Інститут уповноважених у здійсненні Голодомору-геноциду 1932-1933 років в УСРР.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100012

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 27.053.01

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Анотація

У дисертаційній роботі здійснено комплексний історичний аналіз інституту уповноважених, які стали організаторами і виконавцями Голодомору-геноциду 1932-1933 рр., організованого комуністичним тоталітарним режимом в УСРР. Діяльність уповноважених представлено на базі вперше використаних документів центральних, галузевих архівних фондів, польових досліджень із застосуванням сучасного теоретико-методологічного інструментарію. Проаналізовано становлення і функціонування інституту уповноважених в УСРР, на основі сучасних загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, встановлено специфіку мобілізації «на село» уповноважених усіх рівнів, зокрема в рахунок «80»; «106»; «400»; «800»; «2340», виявлено кореляційні зв’язки у здійсненні геноциду українців комуністичним тоталітарним режимом. Структуровано форми і методи діяльності уповноважених у хлібозаготівельних кампаніях 1932 і 1933 рр. та узагальнено соціально-психологічні характеристики уповноважених. Окреслено недостатньо вивчені аспекти проблеми, визначено напрями подальших дослідницьких пошуків.

Файли

Схожі дисертації