Лисенко А. Б. Координаційні полімери на основі 1,2,4-тріазолвмісних лігандів

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100046

Здобувач

Спеціальність

  • 02.00.01 - Неорганічна хімія

20-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.03

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

У дисертаційній роботі запропоновано підходи до синтезу координаційних полімерів на основі багатофункціональних 1,2,4-тріазольних лігандів місткового типу, виявлено особливості їх структуроутворення та розроблено методики їх синтезу. Одержані координаційні сполуки є прототипами органо-неорганічних матеріалів з широким спектром функціональних властивостей, зокрема сорбційних, каталітичних, магнітних та люмінесцентних. Сполуки були ідентифіковані та охарактеризовані сучасними фізичними методами, включаючи рентгеноструктурний аналіз монокристалу, порошковий рентгено- та термофазовий аналіз, термогравіметричний аналіз, ІЧ спектроскопію, 1Н ЯМР, СHN, мас-спектральні дослідження у розчині, енергодисперсійну рентгенівську спектроскопію, електронну та люмінесцентну спектроскопії, скануючу електронну мікроскопію, вимірювання магнітної сприйнятливості, сорбційні та каталітичні дослідження. Показано перспективи використання побудови концентраційних діаграм кристалізації для вивчення багатокомпонентних систем, що містять CuII, 1,2,4-тріазольний ліганд та MoVI-оксидний прекурсор. Кристалічну будову 132 сполук встановлено методом рентгеноструктурного аналізу монокристалу.

Файли

Схожі дисертації