Івашків Г. М. Українська народна фігурна кераміка ХІХ−ХХ ст.: пластика декору та форми, концепція образів.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100066

Здобувач

Спеціальність

  • 17.00.06 - Декоративне і прикладне мистецтво

27-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 35.103.01

Львівська національна академія мистецтв

Анотація

У роботі вперше в українського мистецтвознавстві проаналізовано народну фігурну кераміку як оригінальний вид декоративно-ужиткового мистецтва у її основних виявах. Введено в науковий обіг значну кількість глиняних пластичних виробів, що зберігаються у понад ста музеях та п’ятнадцяти приватних збірках, а також зібраних під час дев’яти експедицій у різні регіони України. Залучення до аналізу фігурної кераміки з інших країн дало змогу аргументовано ствердити, що українська пластика розвивалася в руслі тенденцій світового мистецтва, а також більш виразно підкреслити її оригінальність та національну специфіку.

Файли

Схожі дисертації