Береговська Х. О. Творчість Василя Курилика (середовище, архетипи, стилістика).

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100067

Здобувач

Спеціальність

  • 17.00.05 - Образотворче мистецтво

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 35.103.01

Львівська національна академія мистецтв

Анотація

У дисертації проаналізовано малярську спадщину канадсько-українського художника Василя Курилика. Детально вивчена історіографія досліджуваної проблематики, джерельна база та методи дослідження. Детально проаналізовано філософсько-теологічні засади релігійних творів мистця, укладена типологія сюжетів за серіями, досліджена його екзистенційна платформа світського мистецтва, де через призму мистецтвознавчого аналізу розглянуто питання суспільних криз, деградації людини та глобалізації. Охарактеризовано художньо-стильову та змістову мистецьку модель художника, відтак підкреслено унікальність його авторського стилю. На прикладі «етнічних» серій малярства В. Курилика вивчена проблема канадського мультикультуралізму, укладена типологія та проведений порівняльний аналіз ідентичностей, зокрема окреслена українська ідентичність і вплив народного мистецтва та фольклору на формальну та сюжетно-змістову канву творів мистця. Досліджено питання особистості у творчості В. Курилика в контексті проблеми кризи культурної ідентифікації.

Файли

Схожі дисертації