Унінець И. М. Глобальні імперативи розвитку смартекономіки

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0523U100104

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини

20-06-2023

Спеціалізована вчена рада

Д 26.006.02

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Анотація

У дисертаційній роботі обґрунтовано новий науковий напрям – концепцію розвитку смартекономіки, її сутності, імперативів та форм прояву у глобальному середовищі, а також визначено ключові напрями відновлення економіки України на засадах смартекономіки. Визначено, що трансформація економічного базису сучасного суспільства супроводжується зростанням уваги до проблем розвитку особистості, навколишнього середовища, збереження довкілля та, водночас, появою нових інститутів управління. Здійснено міжкраїнову компаративну оцінку розвитку смарт міст в різних регіонах світу. Виявлено та окреслено найбільш впливові фактори успішності розвитку смарт міст. Розроблено і апробовано факторну модель оцінки розвитку смартекономіки на країновому рівні. Оцінено сучасну практику розвитку смарт міст в Україні. Сформульовано стратегічні пріоритети та механізми реалізації концепції смартекономіки в умовах післявоєнного відновлення України.

Файли

Схожі дисертації