Рогава І. В. Прогнозування і профілактика прееклампсії при вагітності після допоміжних репродуктивних технологій

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100044

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.613.062

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей анамнезу, перебігу вагітності та гомеостазу жінки, визначенню додаткових факторів ризику прееклампсії при вагітності після допоміжних репродуктивних технологій та розробці комплексу лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень з метою підвищення ефективності прогнозування та профілактики прееклампсії при вагітності після допоміжних репродуктивних технологій.

Файли

Схожі дисертації

0824U001338

Бондарєва Олена Олександрівна

Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого коронарного синдрому на тлі цукрового діабету 2 типу: оптимізація прогнозмодифікуючої терапії.

0824U001324

Максименко Ярослав Романович

Оптимізація консервативного лікування хворих на хронічний риносинусит з назальним поліпозом і наявністю показів до хірургічного лікування.

0824U001331

Волинський Денис Андрійович Андрійович

Особливості клінічного перебігу та лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу серця після перенесеного інфаркту міокарда із супутньою артеріальною гіпертензією.

0824U001293

Орлова Ольга Вячеславівна

Непсихотичні психічні розлади у осіб, які доглядають за пацієнтами з деменцією

0824U001291

Вовк Орест Ярославович

Медико-соціальне обґрунтування функціонально-організаційної моделі раннього виявлення та профілактики візуальних форм злоякісних пухлин: рак шийки матки та рак молочної залози