Махортов П. П. Механізми публічного управління цивільним захистом населення як чинник національної безпеки держави

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100121

Здобувач

Спеціальність

  • 281 - Публічне управління та адміністрування

09-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.707.020

Національний університет цивільного захисту України

Анотація

Об’єкт: публічне управління цивільним захистом населення як чинник національної безпеки держави. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування та розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів публічного управління цивільним захистом населення як фактора національної безпеки держави. Методологічну основу дисертаційної роботи склали такі загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: логіко-семантичний, порівняльного аналізу, аналізу та синтезу, спостереження та теоретичного узагальнення, структурного моделювання. Наукова новизна отриманих результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні та науковому розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів цивільного захисту населення як чинника національної безпеки держави, що розкриваються в таких положеннях. Вперше в державно-управлінській науці досліджено систему цивільного захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій, роль системи ДСНС України з точки зору її місця в механізмі управління сучасної Української держави та розкрито особливості публічного управління, зумовленого завданнями у сфері цивільного захисту населення і територій, безпеки громадян в умовах світової пандемії COVID-CARS-19, а також інших загроз природного і техногенного характеру як чинників національної безпеки держави. Удосконалено узагальнення підходів щодо: мінімізації ризиків цивільного захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій за допомогою моніторингу стану навколишнього природного середовища та потенційно небезпечних об’єктів, поняття «громадська безпека» як підсистему національної безпеки, до функцій якої віднесено весь перелік обов’язків, викладених у вимогах до структур державної влади, на які покладено виконання цієї важливої державної функції, що зумовлюється необхідністю більш детального аналізу і структуризації поняття суспільної безпеки як визначальної складової частини нацбезпеки Класифікацію організаційних структур, що формують систему ДСНС України, пропозиції, спрямовані на підвищення якості нормативних правових актів у сфері цивільного захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій, підсистему державного управління діяльністю у сфері цивільного захисту населення в умовах НС. Дістали подальшого розвитку категорії «громадська безпека» і «порядок», поняття «надзвичайна ситуація» у контексті специфічної системи державно-управлінських і правових відносин, спрямованих на забезпечення національної безпеки у сфері попередження й ліквідації НС, питання підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Впроваджено в діяльність: навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області, Харківської районної державної адміністрації, Національного університету цивільного захисту України. Галузі використання: державні органи управління, заклади вищої освіти, органи місцевого самоврядування, Державна служби України з надзвичайних ситуацій.

Файли

Схожі дисертації