Павлюченко В. А. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ IOT ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ У SMART-МІСТІ

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U001779

Здобувач

Спеціальність

  • 171 - Електроніка

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.002.159; ID 5483

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Анотація

В дисертаційній роботі вперше отримано наступні наукові результати: 1. Вперше проведено моделювання та аналіз розповсюдження енергії поля сигналу від дорожніх станцій DSRC у складних умовах міської забудови. 2. Вперше запропоновано використовувати дорожні станції DSRC в якості повторювачів сигналу на складних ділянках руху. 3. Виконано моделювання та аналіз розповсюдження енергії поля від різних типів RFID-міток, що використовуються у транспортній мережі міста. 4. Вперше запропоновано використовувати безшовне Wi-Fi покриття для підвищення безпеки руху транспортної мережі міста. 5. Виконано моделювання та аналіз розповсюдження рівня сигналу для створення безшовного покриття від точок доступу Wi-Fi для транспортних засобів та пішоходів. 6. Проведено дослідження можливості використання безшовної мережі Wi-Fi для попередження водіїв та пішоходів при руху транспортних засобів. Дисертаційна робота присвячена аналізу можливості використання технологій IoT для підвищення безпеки руху у сучасному місті. Дисертаційне дослідження представлене у чотирьох розділах, у яких наведені та обґрунтовані основні результати роботи.

Публікації

Павлюченко В. А., Макаренко В.В. Використання дорожніх станцій DSRC для підвищення безпеки руху в умовах міської забудови. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2022. Випуск 4 (135). С. 63-68. DOI: 10.32782/1995-0519.2022.4.8. ISSN 1995-0519

Павлюченко В.А., Макаренко В.В. Вибір конфігурації та розташування міток RFID для підвищення безпеки руху транспортної мережі міста. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2023. Випуск 2 (139). С. 162-168. DOI: 10.32782/1995-0519.2023.2.20. ISSN 1995-0519

Павлюченко В.А, Макаренко В.В. Аналіз можливості застосування технології Wi-Fi у транспортній мережі для підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів. Технології та інжиніринг. 2023. Випуск №4 (15). С.20-29. DOI: 10.30857/2786-5371.2023.4.3. ISSN 2786-538X

Павлюченко В.А., Макаренко В.В. Підвищення безпеки руху з використанням дорожніх станцій DSRC. V міжнародна науково-практична конференція "SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD". Cognum Publishing House. (м. Лондон, 25-27 січня 2023р.) Лондон. 2023. С. 179-184, (матеріали конференції). ISBN: 978-92-9472-194-5. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/01/SCIENCE-AND-INNOVATION-OF-MODERN-WORLD-25-27.01.23.pdf.

Павлюченко В.А., Макаренко В.В. Вибір місцезнаходження та конфігурації RFID міток транспортної мережі. XI міжнародна науково-практична конференція "Scientific progress: innovations, achievements and prospects. MPDC Publishing. (м. Мюнхен, 23-25 липня 2023р.) Мюнхен. 2023. С. 94-99, (матеріали конференції). ISBN: 978-3-954753-04-8. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/07/SCIENTIFIC-PROGRESS-INNOVATIONS-ACHIEVEMENTS-AND-PROSPECTS-23-25.07.23.pdf

Павлюченко В.А., Макаренко В.В. Використання технології Wi-Fi для контролю транспорту у розумному місті. I міжнародна науково-практична конференція "Current challenges of science and education". MPDC Publishing. (м. Берлін, 18-20 вересня 2023) Берлін. 2023, (матеріали конференції). ISBN: 978-3-954753-05-5. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/09/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-18-20.09.23.pdf EDUCATION-18-20.09.23.pdf.

Схожі дисертації