Волощенко Ю. М. Розвиток інтероцептивного усвідомлення здобувачів вищої освіти на основі соматичних рухів у процесі фізичного виховання

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002323

Здобувач

Спеціальність

  • 017 - Фізична культура і спорт

07-08-2024

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.133.075 (ID 6192)

Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Практична значущість полягає в обґрунтуванні, розробці й апробації авторської технології розвитку інтероцептивного усвідомлення здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на основі соматичних рухів із подальшим упровадженням її в процес фізичного виховання, що знайшло відображення в розробленні окремих модулів: «Модуль 1. Соматичні рухи як засіб розвитку інтероцептивного усвідомлення здобувачів вищої освіти», «Модуль 2. Особливості використання соматичних рухів для здобувачів вищої освіти у процесі фізичного виховання» навчальної програми з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня різних факультетів КСУБГ. Представлений у роботі експериментальний матеріал, сформульовані на його основі висновки та наукові положення можуть слугувати практичними критеріями для вдосконалення процесу фізичного виховання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з урахуванням важливості розвитку інтероцептивного усвідомлення на основі соматичних рухів; можуть бути використані фахівцями у сфері фізичної культури і спорту, викладачами вищої школи з різних спеціальностей в опануванні дисципліни «Фізичне виховання» та на курсах підвищення кваліфікації викладачів ЗВО.

Публікації

Волощенко Ю. М. Соматична рухова освіта: огляд сучасних методів дослідження. Спортивна наука та здоров'я людини. 2022. №2(8). С. 22-51. DOI: 10.28925/2664-2069.2022.23. Веб посилання на видання: http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/269252

Волощенко Ю. М. Interoceptive awareness: verification of the adaptation of the Ukrainian erosion of the Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (version 2) questionnaire among first-year students of Borys Grinchenko Kyiv University. Спортивна наука та здоров'я людини. 2023. №1(9). С. 68-91. DOI: 10.28925/2664-2069.2023.15. Веб посилання на видання: http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/279033

Волощенко Ю. М. Якість життя молодих людей. Перевірка адаптації української версії Короткого опитувальника якості життя (WHOQOL-BREFukr) серед студентів першого курсу Київського університету імені Бориса Грінченка. Спортивна наука та здоров'я людини. 2023. №2(10). С. 68-91. DOI: 10.28925/2664-2069.2023.24. Веб посилання на видання: http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/289899

Файли

Схожі дисертації