Тетеньова І. О. Гігієнічна оцінка сучасних технологій поводження з твердими побутовими відходами в Україні.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0419U001769

Здобувач

Спеціальність

  • 14.02.01 - Гігієна

12-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.604.01

Анотація

Дисертація присвячена вивченню гігієнічних аспектів поводження з ТПВ на сучасному етапі в Україні з метою мінімізації негативного впливу ТПВ на здоров'я та умови проживання населення. У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення світового досвіду поводження з ТПВ. Отримано нові дані про сучасний еколого-гігієнічний стан місць складування ТПВ ( сміттєзвалища та полігони) в Україні та їх вплив на оточуюче середовище, здоров'я та умови проживання населення. Вперше в Україні в натурних умовах визначено зміни в морфологічному складі, фізико-хімічних та біологічних властивостях залишкової частини ТПВ після промислового сміттєсортування. Розроблено спосіб безпечного захоронення неутилізованої частини ТПВ після сортування з застосуванням брикетування та глибокого ущільнення ТПВ із зв'язуючими домішками. В експериментальних умовах встановлено закономірності поведінки ТПВ під впливом дії пробіотиків ( біоремедіація). Науково обґрунтовані сучасні методи рекультивації та санації існуючих звалищ та полігонів ТПВ з метою повторного використання земельних ділянок цих об'єктів. На основі проведених досліджень надані гігієнічні рекомендації щодо безпечного поводження з ТПВ в Україні.

Схожі дисертації