Желтов А. Я. Діагностика і лікування захворювань лімфоїдної тканини носоглотки у дітей з ексудативним середнім отитом

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0419U004676

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.19 - Оториноларингологія

25-10-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.611.01

Державна установа "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України"

Анотація

Робота присвячена підвищенню ефективності діагностики і лікування захворювань лімфоїдної тканини носоглотки у дітей 5 – 7 років з ексудативним середнім отитом (ЕСО) шляхом використання ендоскопічної техніки і сучасних способів видалення патологічних лімфоїдних розростань (шейвер, коблація). Під наглядом перебувало 117 дітей віком від 5 до 7 років з гіпертрофією глоткового мигдалика (ГГМ) і ЕСО, яким раніше не проводилася аденотомія. Були сформовані 2 групи спостереження: 1-а група – діти з хронічним гнійним аденоїдитом і ЕСО, яким проводилося хірургічне видалення аденоїдів в максимально можливому обсязі (n=27); 2-а група – діти з ГГМ і ЕСО, яким проводилося хірургічне видалення аденоїдів в щадному обсязі (n=90). Було доведено, що ГГМ у дітей з ЕСО є джерелом локального дисбалансу вегетативної іннервації слизової оболонки з переважанням парасимпатичного компонента, який не залежить від ступеня збільшення мигдаликів, в результаті чого розвивається вазодилатація зі збільшенням проникності судин, набряку і секреторної активності залоз, що зумовлює появу ознак ЕСО і підтримку їх в подальшому. Запропоновано інноваційний підхід до вибору методу оперативного лікування ГГМ у дітей з ЕСО: вибіркове видалення частини ГМ, яка подразнює активну зону вегетативної іннервації носоглотки в ділянці розенмюллерівської ямки і бічної стінки, що призводить до зменшення числа рецидивів ЕСО до 3,3 % на відміну від 14,8 % при радикальному видаленні і 18,0 % при стандартній аденотомії. Віддалені результати протягом 2-х років після візуально контрольованої аденотомії у дітей з ГГМ і ЕСО продемонстрували зменшення кількості рецидивів отиту порівняно зі звичайною аденотомією (3,3 % і 18,0 % відповідно) з одужанням 93 % дітей, відновленням слуху у 95,8 % дітей і мінімальними (не більше 6 %) рубцевими змінами в носоглотці.

Файли

Схожі дисертації