Любка Т. Т. Рід Epipactis Zinn (Orchidaceae Juss.) у флорі Закарпатської низовини

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000007

Здобувач

Спеціальність

  • 03.00.05 - Ботаніка

19-12-2009

Спеціалізована вчена рада

Д 26.215.01

Анотація

Дисертаційна робота присв'ячена дослідженню роду Epipactis Zinn. (Orchidaceae Juss.) у флорі Закарпатської низовини, проаналізовано хорологію, біологічні та еколого-фітоценологічні особливості роду, та визначені флористичні новизни знахідок. У результаті визначення власних знахідок (2012-2018 рр.) на території Закарпатської низовини було виявлено 4 види роду Epipactis, які належать до порядку Asparagales, підродини Epidendriodeae та до триби Neottiae.Вивчено поширення видів Epipactis albensis Nov?kova & Rydlo, та нового для флори України виду Epipactis tallosii A.Moln?r & Robatsch у Центральній частині Європі за допомогою програмного забезпечення Maxent.Серед виявлених нами видів E. tallosii наводиться вперше для флори України також доповнюються до роботи ще 18 локалітетів для таких видів як: Epipactis albensis Nov?kov? & Rydlo, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Epipactis purpurata Sm. які є новими знахідками в України.

Схожі дисертації