Заторський Н. З. "Послання Мисаїла до папи Сикста IV" 1476 р.: реконструкція архетипу.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000015

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.228.01

Анотація

У дисертації розглянуто всі наявні списки "Послання Мисаїла" як первісної, так і двох пізніших редакцій. У результаті аналізу їхніх помилок виведено генеалогію списків і редакцій стосовно вихідного тексту - архетипу послання. Вивчено графіко-орфографічні, лінгвістичні й пунктуаційні особливості досліджуваних текстів, що дозволило дійти відповідних висновків щодо мови та особливостей правопису архетипу. До реконструкції тексту "Послання Мисаїла" залучено широку базу вторинних джерел, завдяки чому виявлено помилки як перевидань Кревського списку зокрема, так і назагал помилки та "виправлення", зроблені писцями на різних стадіях переписування тексту. Вперше представлено повний український переклад реконструйованого архетипу послання із референціями до священних текстів, до яких відсилаються укладачі твору.

Схожі дисертації