Кабанцева І. А. Антикорупційна протидія громадянського суспільства: досвід посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000024

Здобувач

Спеціальність

  • 23.00.02 - Політичні інститути та процеси

29-11-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 41.053.06

Анотація

Об'єкт - міжінституційне протистояння неформальних інститутів конструктивного (громадянське суспільство) та деструктивного (корупція) типів; мета - порівняльно-політологічна концептуалізація антикорупційної протидії національних громадянських суспільств країн ЦСЄ.; методи - неоінституціоналізм, політична компаративістика; новизна -традиції громадського активізму в аналізованих країнах ЦСЄ спроектовано на рівень громадської антикорупції. Відзначено, що в одних із них віддавна накопичувався корпоративний соціальний капітал завдяки колективним протестним взаємодіям; в інших цей досвід набувається віднедавна. Корупція або виступає каталізатором громадського активізму або її актуалізація витіснена соціально-економічними вимогами; результати - можуть використовуватися в навчальному процесі при викладанні політологічних дисциплін, курсів із вивчення запобігання та протидії корупції, а також у практичній діяльності громадських активістів, інших суб'єктів політики.

Схожі дисертації