Мельниченко Л. В. Ефективність комбінованої тракції в медичній реабілітації хворих з міофасціальним больовим синдромом поперекової локалізації

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000026

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.33 - Курортологія та фізіотерапія

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.613.10

Анотація

Дисертація присвячена підвищенню ефективності комплексної медичної реабілітації пацієнтів із хронічним вертеброгенним МФБС поперекової локалізації шляхом застосування комбінованої тракції хребта з урахуванням особливостей вертеброневрологічних проявів. Досліджено особливості клінічних проявів, виразність і характер больового синдрому, обсяг рухів хребта, сила та напруження м'язів, рівень якості життя та нейровізуалізаційні характеристики хребта у пацієнтів із вертеброгенним МФБС поперекової локалізації з хронічним перебігом. Обстежено 149 пацієнтів у віці від 20 до 60 років. Вивчено клініко-функціональний стан пацієнтів до реабілітації за даними клінічних, біомеханічних, інструментальних досліджень і реабілітаційних шкал (ВАШ, МакГілл, SF-36). Розроблено пристрій і спосіб лікування пацієнтів із використанням комбінованої тракції у пацієнтів із МФБС поперекової локалізації. Порівняльний аналіз результатів комплексної медичної реабілітації показав, що у пацієнтів при застосуванні комбінованої тракції відмічалась більш виражена позитивна динаміка неврологічної симптоматики і больового синдрому, збільшення обсягу рухів хребта, покращення тонусно-силових взаємовідносин при м'язовому дисбалансі в антагоністичних парах м'язів, збільшення рівня якості життя.

Схожі дисертації

0521U101975

Іжа Ганна Миколаївна

Клініко-експериментальне обґрунтування застосування природних та преформованих чинників в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки

0521U101600

Турчин Микола Іванович

Патогенетичні особливості комплексного лікування і реабілітація при саркопенії та зниженні мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузі

0521U101561

Шаповалова Ганна Анатоліївна

Санаторно-курортна реабілітація дітей в стадії ремісії онкозахворювань: обгрунтування диференційованих програм з урахуванням супутньої патології

0521U101544

Плакіда Олександр Леонідович

Стратегія вибору немедикаментозних методів відновлювального лікування на санаторному етапі реабілітації на основі особливостей адаптаційних реакцій організму на фізичні навантаження різного напрямку та інтенсивності

0421U102059

Філоненко Олена В'ячеславівна

Диференційований підхід до вибору програми реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця, враховуючи композиційний склад тіла, на санаторному етапі з використанням нордичної ходи