Орловський Л. О. Єврейське населення в соціально-економічному, суспільно-політичному, освітньо-культурному і духовному житті Поділля (1861 - 1914 р.).

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000028

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

13-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 71.053.01

Анотація

У дисертації на основі комплексу архівних та опублікованих джерел досліджено життя єврейського населення Поділля впродовж 1861-1914 рр. У роботі з'ясовано, що впродовж 1861-1914 рр. єврейська громада була однією з найбільших національних меншин на Поділлі. Доведено, що російське самодержавство цілеспрямовано проводило антисемітську політику, яка була спрямована на денаціоналізацію, асиміляцію і русифікацію євреїв. У дослідженні здійснено аналіз статистики загальної чисельності євреїв, визначено їх соціальний стан, професійну зайнятість, систематизовано організацію єврейського самоврядування та участь у суспільно-політичному і революційному русі євреїв. Висвітлено участь євреїв Поділля в торгівлі, промисловому і ремісничому виробництві, оренді землі та їх роль у формуванні ринкових відносин в економіці регіону. У дисертації визначено, що головними чинниками самовираження євреїв Поділля залишалися етнічна освіта, культура, мова, релігія та традиції.

Схожі дисертації