Довжук Н. Ш. Психолого-педагогічний супровід пропедевтичної професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістратури

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100003

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

12-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 79.053.02

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Анотація

У дисертації вперше науково обґрунтовано, розроблено та експеримен-тально перевірено і впроваджено психолого-педагогічний супровід пропедев¬тичної професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістратури у закладах вищої освіти. Обґрунтовано зміст і структуру пропедевтичної професійної адаптації, розроблено й упроваджено модель психолого-педагогічного супроводу пропедевтичної професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістратури. Для підтвердження ефективності впровадження моделі проведено педагогічний експеримент, реалізовано науково-методичний супровід тренінгового експериментального навчання. За результатами формувального етапу експерименту здійснено діагностику рівнів пропедевтичної професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в контрольній та експериментальній групах. Аналіз експериментальних даних підтверджує позитивну динаміку та ефективність моделі психолого-педагогічного супроводу майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістратури і забезпечує прогнозований результат відповідно до гіпотези дослідження.

Файли

Схожі дисертації