Кравченко І. М. Адміністративно-правові засади взаємодії адміністративних судів з органами публічної влади та громадськістю в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100011

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 08.893.03

Університет митної справи та фінансів

Анотація

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо визначення сутності та особливостей взаємодії адміністративних судів з органами публічної влади та громадськістю в Україні, що дозволило сформувати відповідну наукову концепцію, а також обґрунтувати низку нових положень і рекомендацій. Розглянуто теоретичні аспекти адміністративно-правових засад взаємодії адміністративних судів з органами публічної влади та громадськістю в Україні. Охарактеризовано соціальну природу адміністративного суду як суб’єкта взаємодії з органами публічної влади та громадськістю в Україні. Визначено мету та принципи взаємодії адміністративних судів з органами публічної влади та громадськістю в Україні.

Файли

Схожі дисертації