Демидова М. О. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного адміністрування

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100013

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 08.893.03

Університет митної справи та фінансів

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і обґрунтоване нове вирішення наукової проблеми щодо змісту адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного адміністрування у контексті людиноцентристської ідеології. Сформовано уявлення про правову природу суб’єктів публічного адміністрування, що розкривається через їх сутнісні ознаки, місце, роль, мету діяльності та функції в системі адміністративного права. Визначено, що суб’єкти публічного адміністрування за своєю природою є суб’єктами гібридного (змішаного) типу, яким необхідний особливий правовий режим реалізації правосуб’єктності через «змішані» («гібридні») форми і засоби управління. Зроблено висновок, що гібридна форма правового статусу суб’єктів публічного адміністрування дає їм можливість у повній мірі реалізувати владні повноваження у відповідності до принципу антропоцентризму.

Файли

Схожі дисертації