Кочкодан В. Р. Преса як джерело вивчення діяльності жіночих товариств Галичини (1884 – 1939)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100018

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 36.053.03

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотація

Наукова робота має джерелознавчий характер, у своїй основі спирається на періодичні видання. Завдяки комплексному дослідженню преси останньої чверті ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст., яка зберігається в бібліотеках та архівах Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Варшави та Кракова, проаналізовано відображення у часописах організації та громадсько-культурної діяльності жіночих товариств Галичини. У дослідженні визначено ступінь наукової розробки теми авторами оглядів кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., а також радянськими, українськими закордонними, сучасними українськими та польськими вченими. За допомогою загальнонаукових, історичних, статистично-математичних методів було виявлено закономірності у висвітленні жіночого руху цього періоду на сторінках часописів. Завдяки джерелознавчій евристиці та критиці в науковий обіг уведено нові статті з цієї проблеми. Здійснено загальну характеристику видань, їх класифікацію відповідно до обраної теми. Мовний та гендерний принципи поділу допомогли здійснити порівняння українських / польських та жіночих / громадсько-політичних видань, виявити схожість (питання культурно-освітньої, економічної чи політичної діяльності) та відмінність (мета, організаційна структура тощо) між ними. Отримані при аналізі часописів відомості оформлено у вигляді діаграм та таблиць.

Файли

Схожі дисертації